7 วิธีสอนลูกให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

7 วิธีสอนลูกให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

พ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกมีอนาคตที่ดี  แนวทางในการปลูกฝังนิสัยที่ดี และ กระบวนความคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิต ให้กับเด็กๆ เพื่อทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า 

1. สอนให้ตั้งเป้าหมาย

การให้พวกเขาได้ลองตั้งเป้าหมาย อาจจะฟังดูจริงจังเกินไป ซึ่งในความเป็นจริง "เป้าหมาย" อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆใกล้ตัว และ ไม่จำเป็นต้องยากเกินไป ในขั้นตอนนี้จะทำให้พวกเขาได้รู้ว่า สิ่งที่ต้องการคืออะไร และ คิดต่อยอดว่า จะทำอย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

Tip: ให้เด็กเขียนเป้าหมายที่ต้องการทำลงในกระดาษทั้งหมด 10 ข้อ หลังจากนั้นเราช่วยเลือกข้อที่คิดว่า น่าจะส่งผลดีต่อพวกเขามากที่สุด และช่วยชี้แนะให้ได้คิดต่อยอดว่า จะต้องทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ โดยให้เขียนเป็นขั้นตอน เราทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาและคอยให้กำลังใจ จนพวกเขาประสบความสำเร็จ 

2. สอนให้เข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไข

ปัญหา หรือ อุปสรรค เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ บุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นเลิศ และ ทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็มักจะเป็นโอกาสดีๆให้พวกเขาได้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่  เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องสอนให้เด็ก เรียนรู้ปัญหาที่เจอ โดยเน้นที่วิธีการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Tip: เมื่อเด็กเจอปัญหาหรือความยากลำบาก พยายามชี้แนะให้เข้าใจถึงปัญหาว่า สาเหตุคืออะไร และ พยายามให้พวกเขาคิดหาแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ อย่าลืมที่จะทำตัวเป็นผู้ช่วยที่ดี และ คอยให้กำลังใจอยู่เสมอ

3. สอนให้เรียนรู้การจัดการกับเงิน

การสอนให้รู้จักจัดการเงินสำหรับเด็กแล้ว อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งความจริงแล้วหัวข้อนี้ถือว่า เป็นรากฐานสำคัญที่ควรจะต้องปลูกฝังให้กับเด็ก เพื่อที่อนาคตข้างหน้า พวกเขาจะได้มีความพร้อมในการจัดการเงิน ทั้งรายรับรายจ่าย ได้อย่างเป็นระบบ และ ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Tip: แนะนำให้เด็กรู้จักการออมและจัดการเงิน โดยใช้การสอนง่ายๆ เช่น เมื่อพวกเขาต้องการของเล่น ให้พวกเขาคำนวนว่า จะต้องเก็บเงินค่าขนมวันละเท่าไหร่ และ ต้องเก็บนานแค่ไหนถึงจะได้เงินครบ ในขั้นตอนนี้ เราอาจช่วยหากระปุกให้ และ สอนพวกเขาจดบัญชีทุกครั้งที่ออมเงิน 

4. สอนให้รู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ความล้มเหลว อาจจะเป็นคำที่ฟังดูแย่ แต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จล้วนผ่านมันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน การปล่อยให้เด็กได้พบกับความล้มเหลว  จะเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด และ หาหนทางหลีกเลี่ยง หรือ ไม่ทำมันอีก แนวคิดนี้จะทำให้พวกเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลว และกล้าที่ทำตามฝันอย่างไม่ลดละ

Tip: เมื่อพวกเขาทำสิ่งใดผิดพลาด อย่าเพิ่งรีบลงโทษหรือตำหนิ ให้เริ่มจากการพุดให้นึกหาสาเหตุของปัญหา หลังจากนั้น ช่วยกันระดมความคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ที่สำคัญเราต้องพยายามให้กำลังใจ และ สอนให้พวกเขามีกระบวนความคิดที่จะไม่ยอมหมดหวัง หรือ ล้มเลิกกลางคัน

5. สอนให้รู้จักการสื่อสารและการเข้าสังคม

เด็กสมัยนี้เติบโตมาในยุค Digital ที่มีรูปแบบการสื่อสารเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมแชทต่างๆ ในบางครั้งพวกเขาอาจประสบปัญหาการสื่อสารในโลกของความจริง การสอนให้เข้าสังคม จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ การเข้าสังคม

Tip: เริ่มจากการสอนให้พวกเขาเป็นคนสุภาพ และ รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น หลังจากนั้นแนะนำเทคนิคการสื่อสาร เช่น การมองตาขณะพูด การใช้น้ำเสียงในการสนทนา รวมถึงมารยาทการเข้าสังคม และ บางครั้งเราอาจจะหาโอกาสให้พวกเขาได้พูดต่อหน้าคนจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจ

6. สอนให้เป็นผู้นำที่ดี

เวลาที่เด็กไปโรงเรียน มักจะถูกสอนตามหลักสูตรและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งคัด ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้เด็กรู้สึกเหมือนถูกจำกัดขอบเขตจนทำให้กลายเป็นคนที่ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ความมั่นใจ ที่จะคิดและทำบางอย่างด้วยตนเอง จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยแนะนำแนวคิดที่จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

Tip: สร้างสถานการณ์บางอย่างให้เด็กได้รู้จักการเป็นผู้นำ เช่น ให้พวกเขาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรม โดยที่ให้เขาเป็นคนคิดว่า จะพาเพื่อนๆไปทำอะไรที่ไหนบ้าง หรือ เวลาไปดูหนังกันทั้งครอบครัว ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกที่นั่ง ที่คิดว่าดีที่สุดให้กับทุกคน 

7. สอนให้รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคม

เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาส การบริจาคทรัพย์สินให้คนยากไร้ หรือ แม้กระทั่งการเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม แนวคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่พวกเขาควรจะต้องได้รับการปลูกฝัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

Tip: หมั่นชวนพวกเขาไปทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เห็นภาพว่า การเป็นผู้ให้ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร และ อาจจะยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่ชอบช่วยเหลือสังคมให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ควรปฏิบัติตาม

 
การเลี้ยงลูกไม่ได้มีสูตรสำเร็จใดๆ แนวคิดเหล่านี้เพียงถูกสร้างขึ้นมาเป็นแนวทาง เพื่อให้แต่ละครอบครัว นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของตนเองและบริบทของสังคม

 ...........................................................

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ และรูปภาพจาก

blog.jobthai.com

ด้วยความหวังดีจาก ศูนย์สมองดี HealthyBrain

สนับสนุนโดย อเลอไทด์  อาหารบำรุงสมอง 
เพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ เพิ่มการเรียนรู้

ปรึกษาปัญหาเด็กแอลดี/สมาธิสั้น
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์
โทร : 091-8871691 
Add Line : @HealthyBrain (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 389,340