เทคนิคดูแลเรื่องเรียน เมื่อลูกน้อย สมาธิสั้น

เด็กที่มีอาการ สมาธิสั้น มักมีปัญหาด้านพฤติกรรม และ การเรียนรู้  ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่ สามารถช่วยส่งเสริมลูกน้อยในเรื่องของการเรียนได้ ด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ เพียง 3 ข้อ ได้แก่ ดูแลลูกเรื่องทำการบ้าน ดูแลลูกเรื่องเข้าสังคม และ ดูแลลูกเรื่องพฤติกรรม  

การดูแลเด็ก สมาธิสั้น

1. ดูแลลูกเรื่องทำการบ้าน

เด็กที่ สมาธิสั้น มักมีปัญหาเรื่องการทำการบ้านและการจัดลำดับความสำคัญ  ขาดสมาธิ วอกแวก ไม่จดจ่อ บางครั้งก็เหม่อลอย ทำให้ทำงานช้า ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบคอบ และ ทำงานไม่เรียบร้อย เป็นต้น   สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่นั้นสามารถช่วยลูกสมาธิสั้นได้ คือ

 • จัดตารางเวลาในชีวิตประจำวันให้ลูกน้อยอย่างเหมาะสม  ด้วยการพูดคุยทำข้อตกลงกันให้ชัดเจน เช่น เรื่องเวลาตื่นนอน อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า ไปโรงเรียน และ ทำการบ้าน เป็นต้น
 • ให้ลูกน้อยเตรียมอุปกรณ์ในการทำการบ้านให้พร้อม  เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  รวมทั้งสถานที่ทำการบ้าน ต้องสงบเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน หรือ สิ่งต่างๆ ที่มาทำให้ไขว้เขว เสียสมาธิ  แนะนำให้ลูกน้อย แบ่งงาน หรือ การบ้านออกเป็นส่วนๆ หรือ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ลูกรู้จักเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง และ ทำงานทีละอย่าง โดยสิ่งไหนต้องทำให้เสร็จก่อนคือสิ่งแรกที่ให้ลูกลงมือทำ
 • ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น และลองให้ลูกทำตาม  ถ้าลูกน้อยสงสัยเรื่องการบ้าน หรือ ทำไม่ได้   คุณพ่อ คุณแม่สามารถสอน และ แนะนำให้ลูกน้อยเข้าใจ และ คอยดูแลอยู่ข้างๆ เสมอ

เด็กสมาธิสั้น

2. ดูแลลูกเรื่องเข้าสังคม

เด็กที่สมาธิสั้น มักมีปัญหาด้านการเข้าสังคม อาจมีการเล่นที่รุนแรง เสียงดัง และ พูดมาก ชอบแกล้ง ชอบแหย่เด็กคนอื่นๆ หรือ ชอบชวนเพื่อนคุยอยู่ตลอดเวลา คุณพ่อ คุณแม่ สามารถฝึกให้ลูกน้อยตอบสนองต่อสังคมอย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน และ รับมือกับสถานการณ์ที่มีการแข่งขันได้ โดย

 • ชวนลูกเล่นบทบาทสมมติ หรือ จำลองเหตุการณ์เมื่อต้องอยู่กับเพื่อนในสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อเป็นการฝึกในการแก้ไขปัญหา และ รับมือกับปัญหาอย่างถูกวิธี
 • เปิดโอกาสให้ลูกได้เข้าสังคมบ่อยๆ  เช่น พาไปเยี่ยมญาติๆ หรือ ให้ลูกชวนเพื่อนๆ มาเล่นที่บ้าน  เพื่อฝึกการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น และสังเกตการแสดงออกของลูกน้อย เพื่อแก้ไขได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
 • พูดข้อดีในตัวลูกให้คนอื่นได้รู้   แต่ไม่ใช่การโอ้อวด และ ชมลูกบ้าง เมื่อลูกเป็นเด็กดี รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมได้

เด็กสมาธิสั้น

3. ดูแลลูกเรื่องพฤติกรรม

เด็กสมาธิสั้น มักมีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น วอกแวกง่าย อยู่ไม่สุข ชอบท้าทาย และ ต่อต้าน   การฝึกให้ลูกควบคุมตัวเอง ไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีวิธีคือ

 • คุณพ่อ คุณแม่ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก  โดยการควบคุมอารมณ์ และ พฤติกรรมของตัวเอง ให้ลูกน้อยดูเป็นแบบอย่าง และ ให้ลูกทำตาม
 • ตั้งกฎระเบียบที่ชัดเจน ให้ลูกเข้าใจ และ ปฏิบัติตาม   อาจมีการให้รางวัลเมื่อลูกน้อยทำดี และ ลงโทษเมื่อลูกทำผิด คำชมถือเป็นรางวัลที่เป็นการให้กำลังใจลูกน้อยอย่างดีที่สุด
 • ถ้าจำเป็นต้องลงโทษลูกน้อย ควรทำเมื่อลูกอารมณ์สงบลงแล้ว  ค่อยๆพูดถึงสิ่งที่ลูกทำไม่ถูกต้อง และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำ อาจลงโทษด้วย การงดเรื่องที่ลูกชอบบางอย่าง เช่น งดดูทีวี 1 วัน
 • แสดงการตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกน้อย เมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีโดยทันที   เพื่อให้ลูกรู้ว่าสิ่งไหนควรทำ และ สิ่งไหนที่ไม่ควรทำ
 • ถ้าลูกต้องทำการบ้าน หรือ ทำกิจกรรมที่ต้องมีเวลาในการใช้สมาธิจดจ่อนานๆ อาจให้เวลาลูกน้อยได้พักบ้าง  เพื่อให้ลูกผ่อนคลายลง
 • คุณพ่อ คุณแม่ อาจสอนลูกน้อย ด้วยการใช้ท่าทางประกอบ หรือ ให้ลูกน้อยเคลื่อนไหวร่างกายตาม  เพื่อให้ลูกรับรู้ และ มีความเข้าใจในการปรับปรุงพฤติกรรมมากขึ้น

เด็กสมาธิสั้น

เลือกโรงเรียนอย่างไรเมื่อลูก สมาธิสั้น

นอกจากการดูแลลูกน้อยที่มี อาการสมาธิสั้น ของคุณพ่อ คุณแม่ และคุณหมอแล้ว  โรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูก ควรมองหาโรงเรียนที่คุณครูมีความเข้าใจในเด็กที่มี สมาธิสั้น ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือลูกน้อยอย่างเต็มที่

คุณครูที่เข้าใจเด็กสมาธิสั้น ย่อมรู้ดีว่า ควรจะสร้างเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างไร เด็กที่สมาธิสั้น สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้  ไม่จำเป็นต้องแยกเรียนเป็นพิเศษ  แต่อาจต้องให้คุณครูคอยช่วยดูแล  เลือกตำแหน่งที่นั่งที่สามารถควบคุมเด็กได้  เช่น แถวหน้าสุด และ หลีกเลี่ยงการนั่งริมหน้าต่าง หรือประตู

จำนวนเด็กในห้องเรียน ก็มีความสำคัญ ห้องเรียนที่มีเด็กมาก ย่อมกระตุ้นให้เด็กมี การวอกแวก มากยิ่งขึ้น  ขาดสมาธิในการจดจ่อในการเรียน เลือกโรงเรียนที่มีสถานที่ และ สนามเด็กเล่นที่กว้างพอ  จะช่วยให้ลูกได้มีโอกาสเล่น ออกกำลังกาย และ ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ลดการรบกวน หรือ ความวุ่นวายจากเด็กคนอื่นๆ

เด็กสมาธิสั้น

--------------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ และรูปภาพจากเว็บไซต์

th.theasianparent.com

ข้อมูลอ้างอิงจาก manager.co.th

ด้วยความxiki5okดีจาก ศูนย์สมองดี Healthy Brain

สนับสนุนโดย อเลอไทด์ อาหารบำรุงสมอง

เพิ่มสมาธิ เสริมสร้างความจำ & การเรียนรู้

สนใจการเรียนมากขึ้น และ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น

ปรึกษาปัญเด็กสมาธิสั้น
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์

โทร : 091-8871691 
Add Line : @HealthyBrain (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 393,463