ปรับวิธีการเลี้ยงลูก พลิกชีวิตลูกสมาธิสั้น

สธ.เผยตัวเลข  " เด็กไทยป่วยสมาธิสั้นกว่า 1 ล้านคน " 

กุมารแพทย์เตือน เลี้ยงลูกฝืนธรรมชาติเป็นต้นเหตุ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เด็กที่ป่วยโรคสมาธิสั้น  สาเหตุหลักในปัจจุบัน เกิดจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีอาการที่แย่ลง โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เด็กปฐมวัย อ่านออกเขียนได้ หรือ การเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่างๆ ซึ่งผิดจากธรรมชาติที่เด็กจะต้องได้เล่นอย่างเหมาะสมกับวัย “อาการสมาธิสั้น จะมีในเด็กทุกคนอยู่แล้ว เพราะ ในสมองจะมีสารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งเด็กบางคนที่มีอาการสมาธิสั้น อาจมีสารดังกล่าวที่พร่องจากเด็กทั่วไป ซึ่งหากผู้ปกครองเลี้ยงดูอย่างผิดๆ และฝืนธรรมชาติของเด็ก ก็จะทำให้อาการแย่ลง” นพ.สุริยเดว กล่าว

   น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เด็กที่เป็น โรคสมาธิสั้น กว่า 50% หรือ ราว 5 แสนคน จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง การปรับตัวเข้ากับคนอื่น และ เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วย

ทั้งนี้ โรคสมาธิสั้นในเด็ก เกิดจากภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้เด็กเกิดความผิดปกติที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 

    1. มีช่วงสมาธิสั้นกว่าปกติ มีความสนใจต่ำ 

    2. ซุกซนผิดปกติ 

    3. มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น

   นอกจากนี้ สถิติเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นในประเทศไทย ซึ่งจัดเก็บตั้งแต่ปี 2555 พบว่ามีมากถึง 1 ล้านคน ซึ่งพบในเด็กชายมากที่สุด 12% มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่พบ 10%

 “อาการสมาธิสั้น ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุก่อน 7 ปี และ จะมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 6 เดือน ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ต้น จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านลบ และ ติดตัวไปจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออก เช่น การต่อต้านสังคม เกเร ใช้ความรุนแรง รวมถึงเสี่ยงติดยาเสพติด และ เกิดภาวะอาการซึมเศร้า” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว


   ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ได้ดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยติดตามดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น โดยบูรณาการติดตามร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และ บุคลากรทางการแพทย์

   ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นสามารถให้ความรู้เรื่องโรค การประเมินลักษณะอาการเด็กด้วยแบบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต และ สามารถติดตามผลความก้าวหน้าของเด็กสมาธิสั้น ทั้งการเรียนและพฤติกรรม รวมถึงประเมินความเครียด เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู จัดแบบแผนชีวิตประจำวันของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นให้เหมาะสมได้ ซึ่งคาดว่าจะทดลองใช้แอพพลิเคชั่นในเดือน เม.ย. 2561 และจะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพก่อนขยายผลใช้ทั่วประเทศต่อไปโดยเร็ว

   พญ.มธุรดา กล่าวว่า สาเหตุของโรคสมาธิสั้นในเด็กพบว่า 80% มาจากพันธุกรรม และ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีก เช่น ได้รับสารตะกั่ว สารฆ่าแมลง รวมถึง มารดาที่สูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดสารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถทำลายการเจิรญเติมโตของเด็กได้ อย่างไรก็ตามการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น สามารถจัดการได้ โดยการคัดกรองอาการของโรคจากผู้ปกครอง ครู การปรับพฤติกรรมของผู้ปกครอง ครู ให้เหมาะสมกับเด็ก และ การประเมินอาการและรักษาโดยแพทย์

“เด็กส่วนหนึ่งป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น หรือ ราว 40% จะหายเมื่อผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นไปแล้ว และ สามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น เรียนทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป และ ก็ส่วนที่เหลืออาจจะมีอาการแย่ลง หากได้รับการดูแลที่ผิดวิธี”

=====================================

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

posttoday.com

สนับสนุนโดย

ศูนย์สมองดี HealthyBrain

อเลอไทด์ อาหารเสริมบำรุงสมอง

ปรึกษาปัญหาสมาธิสั้น
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์

โทร : 091-8871691 
Add Line : @HealthyBrain


เพิ่มเพื่อน

Visitors: 393,463