แอลดีคืออะไร..? จะช่วยลูกได้อย่างไร..?

LD (Learning Disabilities) คือความบกพร่องในการเรียนรู้ในเด็กที่มีสติปัญญาฉลาดในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดเหนือกว่าเด็กอื่น 

แต่การเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายๆ ด้านช้ากว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากัน ทั้งๆ ที่เพื่อนอาจมี สติปัญญาเท่ากันหรือต่ำกว่า การบกพร่องในการเรียนรู้ มิได้เกิดจากความเกียจคร้าน การขาดเรียน มีความพิการ หรือปัญหาทางอารมณ์ ซึ่งโรคนี้พบในเด็กวัยเรียได้ถึงร้อยละ 7

หนูเป็น LD หรือเปล่านะ?

อาการแสดงอาจมีข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกัน ดังนี้

 • ปัญหาในการอ่าน เช่น อ่านผิด ตกหล่น อ่านข้ามคำ เพิ่มคำ สลับพยัญชนะ ผสมคำ แยกคำอ่านไม่ได้ อ่านไม่ได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลย

 • ปัญหาในการเขียน เช่น เขียนตัวหนังสือกลับหลัง เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูกที่ หรือ เขียนคำสลับตำแหน่งกัน ทำให้เขียนช้าและไม่ชอบเขียน

 • ปัญหาในการคำนวณ เช่น เขียนตัวเลขผิด ไม่เข้าใจค่าของตัวเลขหลักต่างๆ  ไม่เข้าใจเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณตัวเลข

 • ปัญหาในการคิด เช่น ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ สับสนในการทำตามคำสั่ง การให้เหตุผลไม่ดีพอ เรียนแล้วก็ลืม

รู้ไหมว่าหนูรู้สึกอย่างไร?

หนูมักรู้สึกว่าตนเองเรียนไม่เก่ง มีปมด้อย มีอารณ์เศร้า บางครั้งเมื่อหนูถูกบังคับให้ทำงานซ้ำๆ หรือเรียนพิเศษหนูก็จะต่อต้านการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน หนูมักพูดจาฉลาดโต้ตอบได้ดี แต่พอให้อ่าน เขียน คำนวณ หนูกลับทำได้ไม่ดี ทำให้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ดุว่าหนูเป็นเด็กขี้เกียจ ดื้อ เกเร เพื่อนหนูบางคนก็อายที่ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ใครรู้ ก็เลยปฏิเสธการทำสิ่งต่างๆ ที่ทำไม่ได้

จะช่วยหนูอย่างไรดี ?

 • ควรรู้ว่าโลกนี้ก็มีโรคแบบนี้อยู่ และหากสงสัยควรหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้ไม่ต่อว่าเด็ก ทำโทษ หรือปิดกั้นการเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กๆ

 • ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของใคร

 • ไม่ตามใจมากจนเกินไป เช่น ทำการบ้านให้

 • ควรประคับประคองให้เขาเรียนรู้ในวิธีของเขา

 • ช่วยเด็กหาจุดเด่นลบจุดด้อย เช่น จัดเวลาให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบ

 • อย่าพยายามบังคับเขาให้เขาทำในสิ่งที่ทำไม่ได้

 • ไม่พยายามบังคับเขาให้เขาทำในสิ่งที่ทำไม่ได้

 • ชื่นชมในความพยายามของเขามากกว่าชื่นชมในผลลัพธ์

 • ไม่เปรียบเทียบเด็ก

 • หาแบบอย่างคนที่ประสบความสำเร็จ ที่เป็นโรคแอลดีเหมือนกัน โดยเฉพาะกับคนที่เขาชื่นชอบ

LD เป็นโรคที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ควรได้รับการวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล (Individualized Educational Program, IEP) เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนและวิธีการประเมินให้เหมาะสม เช่น เน้นการฟัง การเห็น การลงมือทำ หรือใช้เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนได้ในโรงเรียนปกติ

ปรึกษาปัญหาเด็ก LD
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์

โทร : 091-8871691 
Add Line : @HealthyBrain (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 393,461