ช่วยด้วย หนูเป็น เด็กแอลดี

 เด็กบางคน มีความฉลาดเท่าเด็กอื่น เวลาคุย เล่น ร้องเพลง ทำกิจกรรมต่างๆ ก็ทำได้ดี แต่พอเป็นเรื่องการเรียน กลับเรียนได้ไม่ดี จนผู้ใหญ่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่เป็นเพราะเด็กมีสติปัญญาไม่ดี แต่เป็นเพราะสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา หรือ เลข ทำงานบกพร่องไป ส่งผลให้เรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติได้ลำบาก ทั้งที่มีสติปัญญาดี ทำให้เด็กคับข้องใจ คิดว่าตัวเองโง่ หรือถูกผู้ใหญ่ดุ ตำหนิได้
 
   ที่เป็นแบบนี้ เพราะเด็กมีภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน เราเรียกภาวะนี้ว่า LD มาจากคำว่า Learning Disabilities คือกลุ่มโรคที่มีความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้อันเป็นปัญหา เนื่องมาจากสมองทำงานบกพร่อง โดยความบกพร่องก็เป็นได้ตั้งแต่การวิเคราะห์ แปลความข้อมูล ไปจนถึงการสั่งการออกมา ทำให้มีปัญหาในทักษะการเรียนรู้เฉพาะด้าน คือ ทักษะในการอ่านหนังสือ การเขียน การคำนวณ โดยอาจทำไม่ได้เลยหรือมีความสามารถต่ำกว่าเด็กอื่นที่มีสติปัญญาเท่ากัน อย่างน้อย 2 ชั้นเรียน พบได้ 3-6% ของเด็กวัยเรียน โดยถึงแม้เป็นจะเป็นความผิดปกติที่ติดตัวมาแต่จะเริ่มเห็นอาการเมื่อเข้าประถม
 
อาการของภาวะ LD แสดงพบได้ 3 กลุ่ม คือ ปัญหาในการอ่านหนังสือ ปัญหาในการเขียนหนังสือ และ ปัญหาในการคำนวณ
 
ปัญหาในการอ่านหนังสือ
อาจจะอ่านไม่ออกหรืออ่านได้บ้างแต่ความสามารถในการอ่านต่ำกว่าเด็กที่ฉลาดเท่ากันอย่างน้อย 2 ชั้นเรียน สะกดตัวไม่ถูก อ่านช้า ตกหล่น อ่านเพิ่มคำ อ่านสลับตัวพยัญชนะ ผสมคำไม่ได้ แยกคำไม่ถูก อ่านแล้วจับใจความไม่ได้
 
ปัญหาในการเขียนหนังสือ
อาจจะเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าจะเขียนอะไร เขียนแล้วเอาพยัญชนะมารวม ๆ กันแต่อ่านไม่ได้ เขียนพยัญชนะสลับกัน ขนาดของตัวอักษรไม่เท่ากัน เขียนไม่ตรงบรรทัด ไม่เว้นช่องไฟ
 
ปัญหาในการคำนวณ
อาจจะคำนวณไม่ได้เลยหรือทำได้แต่สับสนกับตัวเลข ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข เขียนเลขสลับกัน ทำบวก ลบ คุณ หาร ไม่ได้ ยุ่งยากกับการตีโจทย์ปัญหา
 
   อย่างไรก็ตาม สาเหตุของการเรียนหนังสือไม่ดี มีอยู่หลายสาเหตุ มีเด็กส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็น LD
ก่อนการวินิจฉัย เด็กจึงควรได้รับการตรวจประเมินระดับสติปัญญา และ ความสามารถทักษะทางการเรียนอย่างละเอียด เพื่อช่วยในการวางแผนการศึกษาเฉพาะราย แก้ปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ต่อไป
 
   ในเด็กที่เป็น LD ส่วนใหญ่อาการจะยังคงอยู่จนโต โดยอาจมีอาการได้ตั้งแต่ อ่านหนังสือติดขัด อ่านหนังสือได้ช้า หรือ จับใจความไม่ได้ มีเพียงเด็กส่วนน้อยที่ดูคล้ายอาการหายไปเมื่อโตขึ้น เชื่อว่าในกลุ่มนี้มีสาเหตุมาจากสมองพัฒนาช้า แต่ในที่สุดก็สามารถพัฒนาไปได้ ดังนั้น การช่วยเหลือเด็กจึงควรทำตั้งแต่อายุน้อย เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองพัฒนาทักษะความสามารถอื่นที่จะมาเอาชนะปัญหาของตน และมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่ และ ยังคงรักษาความรู้สึกดี ความอยากเรียนรู้ และ ภาคภูมิใจในตนเอง ไว้ได้ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน หากไม่ทำการช่วยเหลือแล้ว การเรียนรู้ที่สับสนและลำบากมักนำไปสู่ความล้มเหลวในการเรียนและปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมต่อไปได้
 
การให้ความช่วยเหลือมีสิ่งสำคัญ คือ
• การแก้ไขความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมจุดแข็ง ความสามารถอื่นๆ ช่วยให้เด็กมีความภูมิใจในตนเอง นับถือตนเอง และ มีประสบการณ์ของความสำเร็จ
 
• สอนเด็กในช่องทาง (channel) ที่เด็กรับได้ ใช้วิธีเรียนรู้หลายรูปแบบ ตามช่องทางที่เด็กเรียนรู้ได้ เช่น การเรียนรู้โดยฟังจากเทปเสียง หรือ CD ซึ่งตามห้องสมุดในต่างประเทศ จะมีชั้นวางหนังสือเสียง หรือ CD ส่งเสริมการเรียนแต่ละชั้นปี สำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยเฉพาะ หรือ พ่อแม่อาจอ่านหนังสือ แล้วอัดเทปไว้ ให้เด็กเปิดฟังก็ได้ ถ้าอ่านข้อสอบไม่ได้เราอาจไปขอให้คุณครูช่วยอ่านให้ หรือ ให้เพื่อน รุ่นพี่มาเป็น บัดดี้ช่วยอ่านให้ฟังได้
 
•ใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเด็ก เช่น เครื่องคิดเลขในการคิดเลข ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์แทนการจดงาน
 
•ใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด เช่น ใช้ภาพประกอบการเรียนรู้เรื่องการผสมคำ เด็กที่สับสนเรื่องตัวอักษร อาจใช้ตัวอักษรพลาสติกให้เด็กจับ เพื่อให้เรียนรู้ผ่านการสัมผัสด้วย
 
•ในการเลือกเนื้อหา บทเรียน และเทคนิค วิธีการเรียนการสอนที่ไม่เคยใช้มาก่อนนั้น ควรสอนเนื้อหาหรือบทเรียนที่ต่ำกว่าระดับชั้นเรียน เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ของความสำเร็จ ทำไปตามขั้นตอนเท่าที่เด็กทำได้ ทำซ้ำๆ อย่าเร่ง ให้กำลังใจและชมเมื่อสามารถทำได้มากขึ้น
 
•ในต่างประเทศ มีการใช้วิธี ให้เด็กเรียนซ่อมเสริมในวิชาที่เป็นปัญหา โดยให้เด็กที่มีปัญหาแบบเดียวกัน แยกมาเรียน ในอีกห้องหนึ่ง ด้วยกันเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด และเรียนวิชาที่ไม่มีปัญหาในชั้นเรียนปกติ
 
•อย่าลืม มองหาจุดแข็ง ความสามารถอื่นๆที่เด็กมี และ ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสได้ฝึกทำสิ่งต่างๆที่ทำได้ดี เพื่อช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ของความสำเร็จ ความภูมิใจในตนเอง นับถือตนเอง
 
==============================================
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
komchadluek.net

สนับสนุนโดย
ศูนย์สมองดี HealthyBrain
อเลอไทด์ อาหารเสริมบำรุงสมอง

ปรึกษาปัญหาเด็กแอลดี
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์

โทร : 091-8871691 
Add Line : @HealthyBrain


เพิ่มเพื่อน

Visitors: 393,463