"อยากเรียนเก่ง ผลการเรียนดี"

เรียนพิเศษ เป็นทางออกจริงหรือไม่..?
 
   ระบบการเรียนการสอน การสอนของเราส่วนใหญ่เน้นสาระความจำที่ซ้ำซาก ให้ไปดูว่าระบบการเรียนการสอบในห้องเรียนเรากระตุ้นให้เด็กคิดเป็นสัดส่วนเวลาเท่าใดของเวลาใน 1 วัน จะเป็นคำตอบได้ดีว่า ทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ ยิ่งโตยิ่งคิดไม่เป็น ความคิดวิเคราะห์หดหาย ความคิดสร้างสรรค์หดหายการให้ใครมาออกความคิดเห็น โดยขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็ก ถือว่าเป็นชี้นำผิดๆ เสมือนการเป็นช่างไม้ แต่มา
ออกความคิดเห็นของการซ่อมประปา ผลจะออกเป็นอย่างไรลองคิดดู 
 
อยากให้ข้อคิดกับพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป คือ
 
   ความเครียดทำให้สาร Cortisol หลั่ง ยิ่งมีความเครียดมากและนาน สารนี้หลั่ง มาก ยิ่งความจำลดลงเพราะฉะนั้น ยิ่งมีความเครียดมาก ยิ่งลดสมรรถนะในการคิด และความจำ และยิ่งมีสาร Cortisolมาก จะทำลายเซลล์ประสาทสมอง (Neurones) Dr. Dharma Singh Khalsa, M.D., with Cameron Stauth.
 
   ความเครียดนานๆ ทำให้โฮร์โมนความเครียดคือ Cortisol หลั่ง มีผลต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะความจำ ผลของโฮร์โมนตัวนี้ ทำให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำใหม่ๆได้ และ หรือฟื้นความจำ ที่เคยมีอยู่เดิม นักวิจัยทางสมอง Robert M. Sapolsky, พบว่า ผลของโฮร์โมนตัวนี้ สามารถทำลาย Hippocampus ซึ่งเป็นส่วนขอองสมอง ที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้
 
   สมองจะเรียนรู้ได้ดี ความอยากใคร่รู้ใคร่เรียนของเด็ก เยาวชนจะมีได้เมื่อเรียนในสภาวะที่สนุกสนาน ไม่เครียด มีดนตรี มีเพลงประกอบ สมองเด็กต้องการความรู้ใหม่ๆ ไม่ใช้ความรู้เดิมๆซ้ำซาก
 
  Dr. Bob Jacops(Neuroscientist) พบว่า "เด็กนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิดจะมีสมองเจริญเติบโตใยประสาทมากกว่าเด็กนักเรียนที่เรียนไปเรื่อยๆถึง 25%" ( Jacops , Schall, Scheibel 1993) โดยไม่มีกิจกรรมเพราะฉะนั้นสมองจะไวต่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และมีความสุขสนุกสนานเมื่อคลอดออกมาสมอง มีใยประสาทประมาณ 20% ของผู้ใหญ่หลังจากคลอดแล้วจำนวนเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเซลล์ใยประสาทมากน้อยขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นต่างๆยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาดมากและเรียนรู้ได้เร็ว
 
   จะเห็นได้ว่าจากบทความด้านบน การเรียนพิเศษอาจจะไม่ใช่ทางออกที่จะทำให้ผลการเรียนดีเพียงอย่างเดียว หากสมองเกิดความเครียดมากเกินไป และ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้

สนใจสั่งซื้อ อเลอไทด์
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 091-8871691 หรือ Add Line : @HealthyBrain(Click)

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 358,981