แอลดี คืออะไร..?

แอลดี (Learning Disabilities) เป็นความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก ที่มีสติปัญญาฉลาดในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดเหนือกว่าเด็กทั่วไป แต่การเรียนรู้ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านช้ากว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากัน ทั้งๆ ที่เพื่อนอาจจะมีสติปัญญาเท่ากันหรือต่ำกว่า การบกพร่องในการเรียนรู้ มิได้เกิดจากความเกียจคร้าน การขาดเรียน มีความพิการ หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ ซึ่งโรคนี้พบในเด็กวัยเรียนได้ถึงร้อยละ 7

เอ๊ะ!! แล้วลูกเราเป็นเด็กแอลดี หรือป่าวนะ..?

อาการที่แสดงอาจะมีข้อใดข้อหนึ่ง หรือ หลายข้อรวมกัน

1.ความบกพร่องทางด้านการอ่าน

เด็กมีความบกพร่องในการจดจำพยัญชนะ สระ และขาดทักษะในการสะกดคำ เช่น อ่านผิด ตกหล่น อ่านข้ามคำ เพิ่มคำ สลับพยัญชนะ ผสมคำ แยกคำอ่านไม่ออก หรือ อ่านได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลย

2.ความบกพร่องทางด้านการเขียน สะกดคำ

เด็กมีความบกพร่องในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง บางครั้งเรียงลำดับตัวอักษรผิด จึงเขียนหนังสือ และสะกดคำผิด จึงทำให้เขียนช้า และ ไม่ชอบเขียนหนังสือ 

3.ปัญหาด้านการคำนวณ

เด็กขาดทักษะ และความเข้าใจค่าของตัวเลข การนับจำนวน การจำสูตรคูณ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คือ ไม่สามารถคำนวณตอบจากบวก ลบ คูณ หาร ตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้

4.ปัญหาด้านการคิด

เด็กขาดทักษะด้านการเรียงลำดับเหตุการณ์ สับสนในการทำตามคำสั่ง ไม่สามารถให้เหตุผลได้ดีพอ ได้หน้าลืมหลัง ความจำไม่ดี

**หากเด็กคนใด มีอาการใน 4 ข้อด้านบน ถือว่ามีความเสี่ยง หรือเป็นไปได้สูงที่จะเป็น เด็กแอลดี**

ทางเลือกใหม่ในการดูแล "เด็กแอลดี"

ทำไม พ่อ-แม่ นับพัน
เลือกใช้ "อเลอไทด์"

เห็นผลจริง
พิสูจน์แล้วโดยผู้ใช้นับพัน

ตั้งใจทำการบ้านมากขึ้น อ่าน เขียนดีขึ้น จำศัพท์ดีขึ้น สอนการบ้านแปปเดียวเข้าใจ

จากที่อ่านหนังสือเล่นเดิมๆ ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้ว

จากที่อ่านหนังสือเล่นเดิมๆ ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้ว

จากที่อ่านหนังสือเล่นเดิมๆ ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้ว

ผลลัพธ์การใช้อาจแตกต่างในแต่ละบุคลค

ทำไมต้อง HealthyBrain...? 

"เราพร้อมดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัว"

 

ขอขอบคุณลูกค้า กว่า "35,000 ราย"
ที่ไว้วางใจ 
ให้ HealthyBrain ช่วยดูแล

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจ HealthyBrain เราจะส่งบทความ ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับน้องๆ ให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านผู้ปกครอง นำไปปรับพฤติกรรมของน้องๆ ซึ่งจะส่งผลให้การทาน อเลอไทด์ เห็นผลได้ดีที่สุด

สนใจขอรับบทความ และคำแนะนำดีๆ จากแพทย์ เพื่อปรับพฤติกรรมน้อง

โทร : 091-8871691 หรือ 087-5917495
Add LINE : @HealthyBrain

เพิ่มเพื่อน

เห็นผลจริง ลูกค้าบอกต่อ
"ส่งของทุกวัน"

มั่นใจได้ ได้รับของแน่นอน
"มีบริการ เก็บเงินปลายทาง"

ปรึกษาปัญหาเด็ก LD
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์
โทร : 095-883-6706087-5917495
Add Line : @HealthyBrain (มี @ ด้วย)

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 400,857