แอลดี คืออะไร..?

แอลดี (Learning Disabilities) เป็นความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก ที่มีสติปัญญาฉลาดในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดเหนือกว่าเด็กทั่วไป แต่การเรียนรู้ด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านช้ากว่าเพื่อนที่มีอายุเท่ากัน ทั้งๆ ที่เพื่อนอาจจะมีสติปัญญาเท่ากันหรือต่ำกว่า การบกพร่องในการเรียนรู้ มิได้เกิดจากความเกียจคร้าน การขาดเรียน มีความพิการ หรือปัญหาทางด้านอารมณ์ ซึ่งโรคนี้พบในเด็กวัยเรียนได้ถึงร้อยละ 7

เอ๊ะ!! แล้วลูกเราเป็นเด็กแอลดี หรือป่าวนะ..?

อาการที่แสดงอาจะมีข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกัน

1.ความบกพร่องทางด้านการอ่าน
เด็กมีความบกพร่องในการจดจำพยัญชนะ สระ และขาดทักษะในการสะกดคำ เช่น อ่านผิด ตกหล่น อ่านข้ามคำ เพิ่มคำ สลับพยัญชนะ ผสมคำ แยกคำอ่านไม่ออก หรือ อ่านได้ใจความจนถึงขั้นอ่านไม่ออกเลย

2.ความบกพร่องทางด้านการเขียน สะกดคำ
เด็กมีความบกพร่องในการเรียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไท้ถูกต้อง บางครั้งเรียงลำดับตัวอักษรผิด จึงเขียนหนังสือ และสะกดคำผิด จึงทำให้เรียนช้า และไม่ชอบเรียนหนังสือ 

3.ปัญหาด้านการคำนวณ
เด็กขาดทักษะ และความเข้าใจค่าของตัวเลข การนับจำนวน การจำสูตรคูณ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คือ ไม่สามารถคำนวณตอบจากบวก ลบ คูณ หาร ตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ได้

4.ปัญหาด้านการคิด
เด็กขาดทักษะด้านการเรียงลำดับเหตุการณ์ สับสนในการทำตามคำสั่ง ไม่สามารถให้เหตุผลได้ดีพอ ได้หน้าลืมหลัง ความจำไม่ดี

**หากเด็กคนในมีการใน 4 ข้อด้านบน ถือว่ามีความเสี่ยง หรือเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเด็กแอลดี**

ทางเลือกใหม่ในการดูแล "เด็กแอลดี"

ทำไม พ่อ-แม่ นับพัน
เลือกใช้ "อเลอไทด์"

เห็นผลจริง
พิสูจน์แล้วโดยผู้ใช้นับพัน

  • ก่อนทาน - เป็นเด็กสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิในการจดจ่อกับเรื่องที่ทำ แต่เป็นเด็กฉลาดไอคีวดี เคยทานยาจากโรงพยาบาล
  • หลังทาน - อาการดีขึ้นจนไม่ให้ทานยาจากโรงพยาบาลแล้ว
  • ก่อนทาน - เป็นเด็กพิเศษ สมาธิสั้น ก่อนทาน ซนมาก อยู่ไม่นิ่ง วอกแวก อารมณ์รุนแรง ทำลายข้าวของ ทำร้ายตัวเอง หงุดหงิดง่าย
  • หลังทาน - อเลอไทด์ ประมาณ 1 เดือน มีสมาธิมากขึ้น นิ่งขึ้นมาก รู้จักรอ ไม่หงุดหงิด
  • ก่อนทาน - เป็นเด็กขี้ลืม จำเรื่องที่ครูสอนไม่ค่อยได้ ไม่อยากไปโรงเรียน
  • หลังทาน - อเลอไทด์ ได้เกรด 4.00 ทุกวิชา อยากไปโรงเรียนมากขึ้น

ผลลัพธ์การใช้อาจแตกต่างในแต่ละบุคลค

ปรึกษาปัญหาเด็ก LD
หรือ สั่งซื้อ อเลอไทด์

โทร : 091-8871691 
Add Line@zenjja91

เพิ่มเพื่อน